Opis stanowiska:
Wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych, polegających głównie na pomiarze ciśnień oraz parametrów prądowych, czyszczeniu wymienników ciepła oraz filtrów.
Sporadycznie usuwanie nieszczelności i uzupełnianie czynnika chłodniczego i inne drobne awarie.

Wymagania:
Serwis okresowy urządzeń klimatyzacyjnych