Wymagania:
Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży klimatyzacyjnej poszukujemy kandydata na stanowisko Sales Managera. Idealny kandydat powinien odznaczać się samodzielnością, komunikatywnością oraz popartymi sukcesami wynikami w sprzedawy w ww. branży.
Wybranemu kandydatowi nasz klient proponuje bardzo dobre warunki zatrudnienia oraz niezbędne narzędzia pracy. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz Listu motyacyjnego w języku polskim oraz angielskim na adres: cv@jobsandmore.pl