Wymagania:
uprawnienia do pracy z substancją kontrolowaną "zielona karta",
wiedza techniczna z zakresu napraw urządzeń klimatyzacyjnych,
uprawnienia SEP grupa I "E",
prawo jazdy kategorii B.
znajomość podstaw doboru i projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
umiejętności z zakresu diagnozy i naprawy automatyki chłodniczej wykorzystywanej w klimatyzacji,
udział w uruchamianiu instalacji klimatyzacji precyzyjnej,