Opis stanowiska:
Umiejętność serwisowania Urządzeń klimatyzacyjno-chłodniczych
oraz central wentyl-klamtyzacyjnych

Wymagania:
uprawnienia SEP
uprawnienia zarządzania czynnikiem chłodniczym
praca na wysokościach (drabina)
znajomość automatyki podstawowej
znajomość komputera i programów windows (Outlook, etc)