Wymagania:
- doskonała znajomość rynku i produktów HVACR
- rozwinięta umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich i komunikacji zarówno ustnej jak i pisemnej
- umiejętność aktywnego słuchania, badania i identyfikowania zainteresowania klientów, rozumienie biznesu klientów i mówienie ich językiem,
- zdolność do demonstrowania głębokiej wiedzy technicznej w celu pozyskania i rozwoju wiarygodności, zaufania, lojalności i zaangażowania klientów
- prawo jazdy kat. B
- gotowość do częstego podróżowania w ramach przydzielonego regionu