Wymagania:
§ umiejętność nawiązywania kontaktów, otwarta osobowość
§ zdolności organizacyjne
§ samodzielność i inicjatywa w działaniu
§ gotowość do częstych wyjazdów