Opis stanowiska:
Sporządzanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacja dla celów projektowania, kosztorysowanie.

Wymagania:
Dobra znajomość HVAC.
Zdolność organizacji czasu pracy.
Odpowiedzialność , sumienność.
Znajomość programów: AUDYTOR CO, OZC, AUTO-CAD, FLUID-CAD, INSTAL-SOFT, REVIT