Opis stanowiska:
- wykonywanie projektów instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia
- kierowanie zespołem asystentów
- koordynacje międzybranżowe
- nadzory autorskie

Wymagania:
- zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole
- komunikatywności i odpowiedzialności
- umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
- znajomości programów komputerowych wspomagających projektowanie
- uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej
- dobrej znajomości języka angielskiego