Opis stanowiska:
GŁÓWNY CEL STANOWISKA

Szkolenia produktowe wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników firmy i klientów (projektanci, klienci kluczowi) , udział w wystąpieniach publicznych w mediach, wystąpienia podczas wydarzeń wewnętrznych firmy i branżowych wydarzeń zewnętrznych, Prezentacje dla klientów kluczowych, Monitoring rynku; Kreacja i edycja materiałów technicznych +tworzenie unikalnych rozwiązań i systemów sprzedaży dla poszczególnych grup produktowych( klimatyzacja i agregaty wody lodowej)GŁÓWNE OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

* Komunikacja wewnętrzna

- szkolenia i weryfikacja wiedzy produktowej pracowników firmy

- suport produktowy on-line (doradztwo, analizy, FAQ…)

* Komunikacja zewnętrzna

- kreacja standardów komunikacyjnych przy współpracy z Działem Marketingu

- prowadzenie i nadzór seminariów produktowych lub branżowych

- uczestnictwo czynne w targach

- komunikacja czynna z uczelniami (seminaria dla studentów) i instytucjami branżowymi

* Specyfikacja

- kreacja i przygotowanie treści komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrzny

* Monitoring konkurencji

- Cykliczna weryfikacja pełnej informacji dotyczącej kluczowych konkurentów rynku lokalnego wg założeń procesów firmy

- Analiza rynkowa produktu i ceny

- monitoring potrzeb rynku – raportowanie

- nadzór nad monitoringiem ceny

- weryfikacja założeń strategii produktowej (analiza SWOT)

* Monitoring trendów i zdarzeń branżowych

- pozyskiwanie branżowych raportów

- budowanie raportów branżowych