Opis stanowiska:
- obsługa zapytań ofertowych
- koordynacja i obsługa zleceń
- fakturowanieoczekujemy:
- obsługa pakietu Microsoft office
- znajomości programu Subiekt
- znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym
- znajomości podstaw wentylacji

CV z klauzulą

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

prosimy kierować na adres email: lidia@cwk.com.pl