Opis stanowiska:
- wizytowanie i bieżąca obsługa prowadzonych inwestycji;
- kontrola i weryfikacja pracy podległego zespołu;

Wymagania:
umiejętność egzekwowania postawionych celów