Wymagania:
Od kandydatów oczekujemy:
 Doświadczenia w prowadzeniu biura
 Wysokiej kultury osobistej
 Znajomości branży ogrzewanie – klimatyzacja - solary