Wymagania:
-Wysokie umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
-Umiejętność pracy w systemie zadaniowym z odpowiedzialnością za realizację postawionych celów
-Samodzielność, dynamizm i energia w działaniu