Opis stanowiska:
•prace związane z przygotowaniem pełnobranżowych projektów instalacyjnych
•wstępne uzgodnienia;
•wykonywanie koncepcji;
•etap obliczeń;
•wykonywanie obmiarów i kosztorysów;
•przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych;
•kierowanie pracą asystentów;
•współpraca z innymi branżami.

Wymagania:
•uprawnienia budowlane do projektowania;
•znajomość technik i narzędzi komputerowych wspomagających projektowanie: AutoCad, programy branżowe, pakiet MS Office;
•umiejętność pracy pod presją czasu.