Wymagania:
· znajomość prawa budowlanego,
· bardzo dobra organizacja pracy,
· operatywność,
· odpowiedzialność, terminowość.