Opis stanowiska:
- wykonywanie projektów instalacji wentylacji, cieplnych i klimatyzacji (HVAC)
- koordynacja międzybranżowa wykonywanych projektów
- współpraca w zespole realizującym zadania projektowe
- organizowanie wsparcia technicznego dla kierowników kontraktu, kierowników budowy
- sporządzanie kosztorysów Inwestorskich i Ofertowych w powyższym zakresie

Wymagania:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- znajomość programu AutoCad