Opis stanowiska:
- analiza warunków, wykonalności i oczekiwań inwestora,
- analiza i weryfikacja otrzymanej dokumentacji technicznej,
- opracowanie koncepcji techniczno-funkcjonalnej,
- koordynacja projektowania w zakresie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, przemysłowych i sanitarnych,
- nadzór projektowy nad realizacją prac na budowie,
- przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji wykonawczej i podwykonawczej,

Wymagania:
- uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
- określony okres do zdobycia uprawnień
- metodyka prowadzenia prac projektowych,
- obsługa oprogramowania Microsoft oraz CAD
- zasady dokumentowania prac projektowych,
- prawo budowlane w odnośnym zakresie,
-normy branżowe