Wymagania:
-umiejętność czytania projektów
-zaangażowanie
-sumienność