Wymagania:
montaż, diagnozowanie i usuwanie usterek instalacji chłodniczych i elektrycznych; prawo jazdy.