Opis stanowiska:
Przygotowywanie wycen robót wntylacyjnych w języku niemieckim,
Zapytania uzupełniające do otrzymywanych ofert
Współpraca z kadrą techniczną firmy

Wymagania:
Wykonywanie wycen robót wentylacyjnych w obiektach biurowych, handlowych i użyteczności publicznej na podstawie otrzymanych zapytan ofertowych, przedmiarów robót (LV) i rysunków projektowych
Opracowanie zakladowych norm nakładów pracy.