Opis stanowiska:
Obowiązki:

- wstępna weryfikacja projektów,
- sporządzanie przedmiarów robót,
- Przygotowywanie wycen i ofert dotyczących sieci oraz instalacji sanitarnych ( wentylacji klimatyzacji i hydrauliki)
- Tworzenie zapytań ofertowych..

Wymagania:
Wymagania:

- doświadczenie w wycenie ww. instalacji lub praktycznej realizacji inwestycji min. 1 rok,
- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
- umiejętność analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej,
- umiejętność posługiwania się programem kosztorysowym NORMA,
- umiejętność posługiwania się programem do projektowania AutoCAD,
- umiejętność posługiwania się pakietem Office,
- kreatywność, samodzielność.