Opis stanowiska:
Kosztorysy,oferty

Wymagania:
Podstawowa wiedza techniczna branży instalacji klimatyzacyjnej lub sanitarnej, umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych.
Dokładność, dobra organiazacja pracy.