Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację robót podwykonawców zgodnie z umową poprzez m.in:
-nadzór nad robotami sanitarnymi zgodnie z projektem:
-koordynację robót zgodnie z harmonogramem terminowym i finansowym;
-koordynację robót sanitarnych we współpracy z innymi branżami;
-kompletowanie dokumentacji związanej z realizacją robót;
-nadzór nad jakością wykonywanych prac;

Wymagania:
- komunikatywność;
- umiejętność rozwiązywania problemów;
- znajomość instalacji sanitarnych (wod-kan; ogrzewanie; woda lodowa; wentylacja);
- dobra organizacja pracy własnej;
- samodzielność