Opis stanowiska:
• Wykonywanie badań oraz pomiarów komponentów i wyrobów gotowych,
• Kontrola asortymentowa, ilościowa, wizualna oraz kontrola parametrów wykonania produktów,
• Ocena zgodności z zamówieniem i dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną
• Dokumentowanie wyników kontroli
• Przygotowywanie analiz i raportów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości.

Wymagania:
• Umiejętność czytania rysunku technicznego, interpretacja warunków technicznych i norm,
• Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych, zagadnień walidacji,
• Gotowość do pracy w trybie dwuzmianowym,
• Wysoka kultura osobista, rzetelność, dokładność, systematyczność, konsekwencja i skuteczność w działaniu, inicjatywa-kreatywność;
• Umiejętność pracy w zespole i zdecydowanie w działaniu,