Wymagania:
Idealny kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać:
•Wykształcenie wyższe techniczne,
•Znajomość branży wentylacyjnej
•Dobra znajomość rysunku technicznego maszynowego,
•Dobra znajomość i umiejętność pracy w programie AUTO-CAD,
•Znajomość pakietu OFFICE,
•Umiejętność posługiwania się Excelem na poziomie zaawansowanym
(tworzenie formuł, filtry, tabele przestawne, proste makra w VBA, itp.),
•Samodzielność,
•Kreatywność,
•Solidność