Wymagania:
Idealny kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać:
• Wykształcenie wyższe techniczne,
• Znajomość branży wentylacyjnej
• Dobra znajomość rysunku technicznego maszynowego,
• Dobra znajomość i umiejętność pracy w programie AUTO-CAD,
• Znajomość pakietu OFFICE,
• Umiejętność posługiwania się Excelem na poziomie zaawansowanym
(tworzenie formuł, filtry, tabele przestawne, proste makra w VBA, itp.),
• Samodzielność,
• Kreatywność,
• Solidność

Atuty dodatkowe:
• Doświadczenie zawodowe w pracy technologa warsztatowego,
• Umiejętność modelowania w programie 3D,
• Podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
• stałą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
• przyjazne środowisko pracy
• atrakcyjny system wynagrodzeń i niezbędne narzędzia pracy
• nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne w organizacji pracy