Opis stanowiska:
* nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót,
* prowadzenie prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz zasadami BHP i p.poż,
* zarządzanie podległymi pracownikami.

Wymagania:
* uprawnienia sanitarne,
* znajomość prawa budowlanego.