Opis stanowiska:
• Nadzorowanie robót instalacyjnych

• Nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót,
• Koordynacja prac sił własnych i podwykonawców,

• Sporządzanie i analiza budżetu, harmonogramu i postępu wykonywanych prac,
• Weryfikacja kalkulacji kosztowych
• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, Analiza dokumentacji technicznej

Wymagania:
Pożądane cechy : pozytywna energia, rzetelność efektywność, odpowiedzialność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu;