Opis stanowiska:
Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót instalacyjnych - wod-kan, gaz, c.o., wentylacja, klimatyzacja, Nadzór i koordynacja robót podwykonawców, Udział w procesie oferowania, Weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań, Sporządzanie dokumentacji powykonawczej, Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:
-Umiejętności pracy w zespole, Bardzo dobrej organizacji pracy,
-Dyspozycyjności,
-Posiadanie uprawnień wykonawczych do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń,