Opis stanowiska:
-Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonywania robót instalacyjnych: wentylacja, klimatyzacja, wod.-kan.,c.o., c.t.,
- Dokonywanie zamówień asortymentu dla poszczególnych kontraktów;
-Nadzór i kordynacja robót własnych brygad monterów jak i brygad podwykonawców;
-Udział w procesie ofertowania;
- Dbanie o interes firmy;
- Sporządzanie dokumentacji powykonawczej;
- Bieżące rozliczanie kontraktów;
- Wynagrodzenie - Podstawa + premia;

Wymagania:
- Pełna samodzielność;
- Odporność na stres;
- Wytrwałe dążenie do celu;
- Umiejętność pracy w zespole;
- Bardzo dobra organizacja pracy;
- Dyspozycyjność;