Opis stanowiska:
Nadzór nad realizacją montażu wentylacji
Udział w naradach z inwestorem
Comiesięczne dokonywanie obmiarów robót
Raportowanie do kierownictwa biura na terenie Niemiec
Organizacja i nadzór nad zagadnieniami związanymi z BHP
Nadzór nad kosztami bezpośrednimi kontraktu

Wymagania:
wysokie umiejętności organizacyjne, decyzyjność, umiejętności komunikacji interpersonalnej