Opis stanowiska:
Koordynacja i nadzór nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi