Opis stanowiska:
- współtworzenie i wdrażanie strategii funkcjonowania handlowej części Pionu
- koordynacja pracy zespołu Doradców Techniczno - Handlowych
- współorganizacja i monitorowanie sprzedaży na terenie całego kraju
- budowanie zespołu i motywacja Pracowników podległego Działu
- kreowanie długofalowych, silnych relacji z Klientami Firmy
- tworzenie raportów i analiz na potrzeby Zarządu
- współpraca z Dostawcami i Kooperantami
- reprezentowanie Firmy AstenGroup

Wymagania:
- współtworzenie i wdrażanie strategii funkcjonowania handlowej części Pionu
- koordynacja pracy zespołu Doradców Techniczno - Handlowych
- współorganizacja i monitorowanie sprzedaży na terenie całego kraju
- budowanie zespołu i motywacja Pracowników podległego Działu
- kreowanie długofalowych, silnych relacji z Klientami Firmy
- tworzenie raportów i analiz na potrzeby Zarządu
- współpraca z Dostawcami i Kooperantami
- reprezentowanie Firmy AstenGroup