Opis stanowiska:
Samodzielny nadzór nad brygadami wentylacyjnymi
Dokonywanie comiesięcznych obmiarów robót
Prowadzenie dziennika budowy
Zagadnienia związane z BHP

Wymagania:
Wysokie umiejętności organizacyjne
Znajomość sysemów wentylacyjnych
Umiejętność obmiaru robót
Prowadzenie dziennika budowy