Opis stanowiska:
Firma SMAY zatrudni Kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń z umiejętnością kosztorysowania z doświadczeniem i ze znajomością obsługi komputera.