Opis stanowiska:
-Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót instalacyjnych - wod-kan, gaz, c.o., wentylacja, klimatyzacja,
-Nadzór i koordynacja robót podwykonawców,
-Udział w procesie oferowania,
-Weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
-Sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
-Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:
-Umiejętność pracy w zespole,
-Bardzo dobra organizacja pracy,
-Dyspozycyjność.