Opis stanowiska:
• prowadzenie budowy, nadzór, kierowanie i organizacja robót
• nadzór i organizacja pracy podległych pracowników i podwykonawców

Wymagania:
• wykształcenie techniczne branżowe (klimatyzacja,
wentylacja, instalacje sanitarne i grzewcze)
• Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
• znajomość instalacji sanitarnych i grzewczych,
wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki,