Opis stanowiska:
- Organizacja pracy w oddziale oraz realizacja zadań zgodnie z polityką handlową Spółki;
- Rozwój rynku sprzedaży znajdujących się w ofercie Spółki, odpowiedzialność za wyniki sprzedaży w regionie;
- Dbałość o dobre relacje z klientami, oraz dobre imię Spółki;
- Ofertowanie i dobór urządzeń;
- Doradztwo techniczne, pozyskanie nowych klientów i utrzymanie z nimi długotrwałych relacji;

Wymagania:
- Umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania;
- Doświadczenie w branży:
- Prawo jazdy kat. B;
- Kreatywność, samodzielność i szybkość działania nakierowana na realizację celów;
- Wysokie poczucie odpowiedzialności;
- Umiejętność pracy zespołowej;
- Lojalność i rzetelność;
- Asertywność;
- Łatwość nawiązywania kontaktów z klientami oraz ukierunkowanie na sprzedaż;