Opis stanowiska:
Koordynowanie i kierowanie pracami budowlanymi zgodnie z projektem, wymaganiami prawa budowlanego, uzgodnieniami z klientem i ustalonym harmonogramem czasowym
Nadzorowanie terminowość i jakość prowadzonych prac
Rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji prac
Kontrola zgodności materiałów
Sporządzanie kosztorysów
Rozliczanie kontraktów

Wymagania:
doświadczenie

prawo jazdy kat

Umiejętność organizacji pracy

Uczciwość, skrupulatność, dbałość o jakość wykonywanej pracy