Opis stanowiska:
Sporządzanie kosztorysów. Współpraca z kierownikiem budowy.