Opis stanowiska:
• sporządzanie kosztorysów ofertowych
– branża sanitarna (wentylacja, klimatyzacja)
• wycena przedmiarów robót
• odpowiadanie na zapytania ofertowe
• prowadzenie rozmów z podwykonawcami i dostawcami

Wymagania:
• doświadczenie w przygotowywaniu ofert
• znajomość cen rynkowych materiałów i usług
• umiejętność kalkulacji i weryfikacji cen
• biegła obsługa komputera
• znajomość programów do kosztorysowania
• sumienność, dokładność