Wymagania:
- Mile widziana znajomość lokalnego rynku firm techniki grzewczej,
- Mobilność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
- Komunikatywność, zdolność nawiązywania kontaktów,
- Duża samodzielność i inicjatywa w działaniu,
- Umiejętność podejmowania decyzji oraz współpracy z ludźmi,
- Zaangażowanie w osiąganie założonych celów,
- Zaangażowanie w realizację zadań i umiejętność pracy w stresie