Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Weryfikacja dokumentacji projektowej
Przeprowadzanie kontroli realizacji postępu prac oraz ich jakości, zgodności z postanowieniami kontraktowymi / umownymi oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną
Udział w naradach koordynacyjnych, operatywkach, spotkaniach z Wykonawcami
Bieżące informowanie o stwierdzonych odstępstwach w realizacji prac wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania
Rozliczanie wykonawców robót
Kontrola jakości i aktualności dokumentacji technicznej - podstawowej, wykonawczej, powykonawczej i jej akceptacja

Wymagania:
Od kandydatów oczekujemy:

Znajomość norm technicznych oraz przepisów prawa
niezbędnych do realizacji robót budowlanych
Zdolności szybkiego reagowania i działania w dynamicznym środowisku pracy
Mile widziane doświadczenie
Dyspozycyjność