Opis stanowiska:
- odbiór i rozliczanie robót

- kierowanie i organizacja budowy zgodnie z przepisami

- bezpośredni nadzór nas realizacją prac w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacją techniczną, harmonogramy oraz plany organizacji robót

- nadzór nad terminowością wykonywanych prac

Wymagania:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- umiejętność czytania dokumentów projektowych