Opis stanowiska:
• Bieżąca koordynacja i nadzór nad realizacją prac budowlanych w zakresie instalatorskim,
• Prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy i nadzór nad jakością wykonanych robót,
• Koordynacja i bieżąca współpraca z podwykonawcami, rozliczanie prac projektowych , zarządzanie zespołem pracowników
• Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, przestrzeganie harmonogramu robót,
• Terminowość oraz bieżąca współpraca i koordynacja z inwestorem
• Analiza i rozliczanie kosztów prowadzonych budów, rozliczanie okresowych przerobów, kosztów budów.

Wymagania:
• Bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel) oraz programu autocad
• Umiejętność przygotowania ofert i prowadzenia negocjacji z dostawcami i podwykonawcami,
• Gotowość do częstych delegacji służbowych,
• Zdyscyplinowanie, zaangażowanie, inwencja, samodzielność, dokładność, lojalność,
• Umiejętność pracy w zespole.