Opis stanowiska:
Nadzór nad prowadzonymi pracami w zakresie montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wymagania:
Umiejętność tworzenia harmonogramów kolejności wykonywanych prac i ich koordynacja. Przewidywanie i zapobieganie możliwym problemom natury technicznej na budowie.
Bardzo dobra obsługa komputera.