Wymagania:
Osoby te będą zatrudnione przy montażu systemów oświetlenia i sygnalizacji.
Odpowiadać będą za: projektowanie, nadzór i optymalizację procesów montażowych, uczestnictwo w uruchamianiu nowych procesów i produktów, zapewnienie odpowiedniej jakości, wydajności i bezpieczeństwa produkcji.