Opis stanowiska:
Raportując bezpoœśrednio do Dyrektora Spółki, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprzedaż urządzeń i systemów klimatyzacyjnych w kontekśœcie ich zastosowania. Odpowiada za realizację założonych planów sprzedażowych, aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji. Doradca Techniczno-Handlowy prowadzi analizę projektów instalacji wentylacji oraz klimatyzacji. Do jego głównych obowiązków należy przygotowywanie ofert handlowych, negocjowanie umów z klientami oraz sporządzanie kalkulacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku aktywnie dba o rozwój sprzedaży, pozycję i wizerunek firmy na rynku, a także monitoruje działania konkurencji.

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni posiadać doœświadczenie w sprzedaży podobnych urządzeń i rozwiązań, dobrą znajomośœć śœrodowiska biur projektowych, firm wykonawczych oraz inwestorów. Poszukujemy osób prezentujących wysokie zdolnoœci negocjacyjne, nastawionych na realizację celów sprzedażowych, zorientowanych na kontakt z klientem, œświetnie zorganizowanych, skutecznych w działaniu oraz dyspozycyjnych. Istotne jest wykształcenie techniczne-– inżynieria śœrodowiska, inżynieria sanitarna. Od kandydata oczekujemy dobrej znajomośœci języka angielskiego lub niemieckiego