Opis stanowiska:
-nawiązanie, utrzymanie i rozwój kontaktów handlowych na powierzonym terenie
-reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami, i dbałość o jej wizerunek
-realizowanie założonych planów sprzedażowych
-doradztwo techniczne
-monitorowanie i udział w przetargach


Wymagania:
-umiejętności organizowania i planowania własnej pracy
-umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista
-silna motywacja w realizacji wytyczonych celów
-łatwość w nawiązywaniu kontaktów