Opis stanowiska:
Udział w przygotowywaniu dokumnetacji projektowej instalacji i sieci sanitarnych: wodkan., wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje ppoż.

Wymagania:
Znajomość przepisów z zakresu wykonywanych prac oraz znajomość branżowych programów wspomagających projektowanie: CADvent, Wentyle, Instal-OZC, Instal-Therm, Instal-San. Bezwzględna znajomość obsługi AutoCAD-a.